Симулаторът Ви помага да научите сегментите на лявата камера (по най-последния 17-сегментен модел) и да разпознавате нарушенията на кинетиката й.  Дело е на Vlad Chubuchny. За да работи, изисква да имате инсталиран на компютъра си безплатния Macromedia Flash.

Посочването на някой сегмент върху "окото " оцветява този сегмент върху ехографските срезове.

Чукнете върху някой сегмент от "окото". Ще се появи списък с възможните напушения на кинетиката. Чукнете върху списъка, върху нарушението, което искате да симулирате. След това с "Start " ще започнат сърдечните съкращения при това нарушение. Можете да избирате и  честотата на сърдечните съкращения.

Изисква да имате инсталиран Macromedia Flash