От 5 до 8 декември 2007 г.  в Лисабон се проведе ЕвроЕхо2007. За първи път в историята на ЕвроЕхо имаше български доклади. Нещо повече - имаше една изцяло българска сесия, организирана от Работната група по ехокардиография към Дружеството на кардиолозите в България! На Евроехо 2007 участваха около 30 страни (Европа плюс Средиземноморието) но само 5 страни успяхме да имаме собствена сесия!

 

Cardiomyopathies and Rare cases "Bulgarian Roses - Beautiful and Thorny"
Bulgarian Working Group on Echocardiography.DICE session
Location: Coimbra Session Type: Symposium
Session Date: 07 Dec 2007 Session Time: 08:30 - 10:00
 Presentations
08:30 Rare but dangerous cardiac masses. - A. Nossikoff (Sofia, BG)
08:52 The necessity for validating parameters for evaluation of the patients before and after CRT. - V. Yotova (Sofia, BG)
09:14 Takotsubo in Bulgaria. - S. Marchev (Sofia, BG)
09:36 Echo in pulmonary embolism. - R. Petkov (Sofia, BG)

 

 

Сесията получи много висока оценка от Ръководството на Европейската Асоциация по Ехокардиография (на базата на отчетите, които пишат чуждестранните председатели на заседанията). Посещението бе по-добро от това на аналогичните сесии в същия часови пояс, за което благодарим на всички присъстващи!

Двама българи (д-р Йотова и д-р Сотир Марчев) от своя страна бяха председатели на две чужди заседания. При подготовката на ЕвроЕхо2007 д-р Сотир Марчев участваше в избора кои чуждестранни резюмета да бъдат допуснати до конгреса.