До идването на линейката

 

Целта на настоящето изложение е да кажем, какво да се прави при най-честите спешни състояния, до идването на повиканата Бърза помощ.

  1. Ако болният е загубил съзнание и е паднал на земята, не се опитвайте да го вдигате и изправяте. Една честа причина за загубата на съзнание е липсата на кръв в мозъка, например поради много ниско кръвно налягане. Докато пациентът е на земята и главата му е на ниско, тя получава повече кръв, отколкото в изправено положение.
  2. Пациент, който е паднал на земята в безсъзнание, до идването на Бърза помощ се оставя легнал, като се завърта настрани (на ребро), а не на гръб. Това се прави с цел, ако започне да повръща (нещо което се случва нерядко в тази ситуация) повърнатото да излиза навън, защото ако пациентът е на гръб, има опасност да се задави и да вдиша (аспирира) повърнатите материи. За да лежи пациент в безсъзнание настрани, а не на гръб, леко се разтворят краката му, и така той е устойчиво в странично положение.
  3. Ако болният е след тежка травма (падане от високо, катастрофа и др.) тялото му се оставя изправено, а не се прегъва, защото ако има увреден гръбначен стълб, това може да увреди необратимо гръбначния мозък и пациентът да остане инвалид за цял живот. Често грешка е пациентите след травма да се прегъват с цел да бъдат набутани на седалка в кабина на лека кола или камион и така да бъдат возени в болница.
  4. Ако пациент след травма, кърви обилно трябва кървящият съд да се притисне с пръст, с ръка за да се спре изтичането на кръв.
  5. Понякога загубите на съзнание са преходни и да идването на Бърза помощ, болният вече е добре и няма оплаквания. За да се започне нужното лечение за да не се повтаря  това, трябва да се знае каква се е случило. Затова околните трябва да обърнат внимание дали пациентът докато е в безсъзнание диша – това се познава по дихателните движения на гръдния кош. Ако пациентът диша, значи има и сърдечна дейност (невъзможно е човек да диша, без да му работи сърцето). Ако падналият не диша, се проверява дали има поне сърдечна дейност – с ръка на шията отстрани се проверява дали има пулс на сънните артерии.
  6. Болните, които не дишат, но имат сърдечна дейност, биха могли да  бъдат спасени, ако някой от околните им направи изкуствено дишане – например уста в уста до идването на Бърза помощ. Ако пациентът няма и сърдечна дейност, освен изкуствено дишане е необходим и външен сърдечен масаж. Как се правят тези неща, ще говорим следващ път.