Заглавие: Преслушване на бял дроб

Автор: д-р Сотир Марчев

Компакт дискът е изчерпан от продажба. В бъдеще ще има ново издание.

Описание: Това е медицински аудио компакт диск (audio CD), съдържащ записи на белодробни шумове. Шумовете са обозначени на български и английски на гърба на диска. Няма обяснения, така че можете да ползвате диска, без да знаете български. Целта е да чуете белодробните шумове със CD качество.

Дисъкът има следните 18 записа:

1. Везикуларно дишане (vascular sound)

2. Везикуларно дишане (vascular sound) - запис от друг пациент

3. Бронхиално дишане (bronchial sound)

4. Бронхиално дишане (bronchial sound) - запис от друг пациент

5. Бронхиално дишане (bronchial sound) - запис от трети пациент

6. Бронховезикуларно дишане (bronchovesicular sound) при новородено

7. Стридор (stridor)

8. Свиркащи хрипове (wheezes) - (в миналото"дребни сухи") при бронхиална астма

9. Хъркащи (мъркащи) хрипове (rhonchus) - в миналото"едри сухи"

10. Дребни влажни хрипове (fine crackles - дребни пукания)

11. Едри влажни хрипове (coarse crackles - едри пукания)

12. Влажни хрипове в началото на вдишването (early inspiratory crackles - ранни инспираторни пукания)

13. Влажни хрипове в средата на вдишването (middle inspiratory crackles)

14. Влажни хрипове в края на вдишването (late inspiratory crackles - късни инспираторни пукания)

15. Влажни хрипове (crackles - пукания) записани от болен с пневмония

16. Бронхиално дишане и влажни хрипове (bronchial sound and crackles) при пневмония

17. Крайно инспираторно свиркане (squawk) при пациент с интерстициална белодробна фиброза

18. Плеврално триене (pleural friction)

Понеже дихателните цикли се повтарят безкрайно, всеки запис е около половин минута. Ако искате да го слушате по-дълго, натиснете бутона Repeat на Вашия CD - плейър.

Отбележете си тази страница (натиснете Ctrl - D). 

Ако искате да получавате съобщения при следващи издания от д-р Сотир Марчев, просто пратете e-mail.