Тапети  

Ако картината ви харесва, чукнете върху нея с десния клавиш и от менюто изберете тя да е върху десктопа на Вашия компютър (Set as Background).

Курорта "Св. Св. Константин и Елена" (бившият "Дружба") извън туристическия сезон. Парата на брега пред кораба е от минералната вода, изтичаща в морето.

Бургас - гарата и пристанището.

 Нос Емине, с който Стара планина завършва в Черно море