Новини от Световния кардиологичен конгрес в Барселона

 

От 2 до 6 септември 2006 г. в Барселона се проведе Световен кардиологичен конгрес. Основната новина, за съжаление, бе негативна – интракоронарните стентове, излъчващи лекарства, скъсяват живота спрямо най-обикновените стентове и може би увеличават честотата на туморите.

Ще го обясня по-разбираемо. Както редовните ни зрители знаят, сърцето движи кръвта из тялото, но не се храни от тази кръв, която движи. Сърдечната стена има собствени кръвоносни съдове, които обвиват сърцето като корона и затова се наричат коронарни. Исхемичната болест на сърцето представлява стеснение или запушване на тези коронарни съдове. Един от начините за лечение на тези стеснения е ангиопластиката, наричана още дилатация, а пациентите го наричат „продухване”.

 

При дилатация в кръвоносния чрез тънко „жило”, наречено коронарен катетър, се достига до запушения или стеснен кръвоносен сън. Раздува се балон на края на катетъра и така съда се разширява.

Проблемът е че не рядко (в 25% от случаите) след изваждане на балона съда се стеснява отново.

 

Затова днес все по-често на проблемното място се поставя подържаща мрежа, наречена „коронарен стент”. Той пречи на съда да се свие отново.

 

С цел да не се разраства тъкан от стената на кръвоносния съд в отвора на стента, в последните години бяха въведени стентове излъчващи цитостатик, който пречи на размножаването на ендотелните клетки. Така цитостатика пречи на бавното разрастване на тъкан вътре в стента и на бавното му запушване. Проблъмът е, че като върху стента няма собствени клетки, той се явява чуждо тяло насред кръвотока и кръвта се съсирва в него и го запушва, въпреки лекарствата които пие болният. Така стенответе излъчващи цитостатици, по-рядко се запушват бавно от разрастване на тъкан вътре в тях, на по-често се запушват бързо от съсирек в тях, а второто е по-опасно. Излъчвания от стента цитостатик освен това, вероятно действа и канцерогенно.

Затова днес се предпочита, ако болният няма болки в покой, медикаментозното лечение на ИБС (което удължава животът), а не интервенционалното лечение, което се явява само скъпо обезболяващо, без да удължава животът.